Zarządzanie najmem

Zakres świadczonej usługi zależy od Państwa indywidualnych potrzeb.

Jest to usługa, dedykowana inwestorom, którzy kupili lub mają zamiar kupić nieruchomość budynkową lub lokalową pod wynajem a którzy z różnych powodów nie mają czasu na zajmowanie się sprawami związanymi z obsługą wynajętych nieruchomości. 


Podstawowy zakres naszych usług to:

  • działania marketingowe mające na celu wynajem nieruchomości,
  • reprezentowanie właściciela lokalu,
  • pobieranie i monitorowanie wpłat czynszu za wynajem oraz innych opłat,
  • monitorowanie i nadzór stanu technicznego lokalu w trakcie trwania najmu,
  • cykliczne rozliczanie kosztów mediów zużytych przez najemcę,
  • dokonywanie w imieniu właściciela wszelkich opłat,
  • przekazanie lokalu najemcy oraz odbiór po zakończeniu okresu najmu,
  • pomoc przy ubezpieczaniu lokalu,
  • serwis techniczny, w tym usuwanie ewentualnych usterek,
  • organizowanie sprzątania lokalu.

Zakres usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i życzeń Właściciela. Obsługujemy najem długoterminowy.