Porady prawne

Oferujemy usługi pisania podań, pism a także wypełniania druków, formularzy oraz różnego rodzaju wniosków. Udzielamy porad prawnych.

Zapraszamy do skorzystania z usług w zakresie pisania podań, skarg a także odwołań z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych a także z zakresu innych dziedzin prawa.


Oferujemy pisanie, redakcję lub pomoc przy pisaniu:

 • podań,
 • umów zlecenia, najmu, dzierżawy, o dzieło,
 • umów w stosunkach między przedsiębiorcami,
 • wezwań do zapłaty,
 • pozwów,
 • wniosków, skarg, odwołań,
 • dokumentów do szkół, uczelni, pracodawcy oraz osób prywatnych,
 • pisma i wnioski w sprawach lokalowych oraz dotyczących wynajmu lokali,
 • wniosków w sprawach rejestrowych (np. KRS, Rejestr Zastawów itp.) oraz wpisu do Księgi Wieczystej,
 • pism dotyczące zatrudnienia i podjęcia pracy,
 • odwołania od orzeczeń lekarskich oraz decyzji ZUS, URZĘDU SKARBOWEGO, URZĘDU PRACY itp.